• stem05.png

Veeltalige STEM-didactiek

PWO-project

In Vlaanderen blijven we zoekende om het schoolsucces van leerlingen met een migratieachtergrond te verbeteren (vb. Bex, 2015). Tegelijkertijd zorgt meertaligheid op school nog steeds voor verdeeldheid: enerzijds wordt vaak gepleit voor eentalig onderwijs en anderzijds wordt soms meertalig onderwijs aangeprezen.

Het recent MARSonderzoek (Van Avermaet, et al., 2015) benadrukt dat er nood is aan nuancering en stuurt aan op functioneel veeltalig leren, wat betekent dat er sprake is van een geïntegreerde didactiek in de meertalige klaspraktijk. Het gaat over het positief benaderen van thuistalen om welbevinden en motivatie te verhogen en zo te werken aan goede onderwijsprestaties bij de leerlingen (Sierens & Van Avermaet, 2010). Hierbij blijft Nederlands de instructietaal maar krijgen leerlingen de kans om hun thuistaal te gebruiken. (Van Praag, et al., 2016). De focus ligt op de creatie van een krachtige leeromgeving met taaldiversiteit als ingrediënt, maar ook interactie en samenwerking evenals betekenisvol leren.

Deze laatste uitgangspunten zijn inherent aan de STEM-didactiek die het Expertisecentrum Onderwijsinnovatie recent ontwikkelde. In dit PWO-project willen we dan ook praktijkonderzoek uitvoeren vanuit de hypothese dat STEM-onderwijs ideale leercontexten biedt voor functioneel veeltalig leren die meertalige leerlingen de kans bieden om volwaardig te participeren en hun werkelijke competenties in te zetten.

Dit willen we realiseren via ontwerponderzoek (“design-based research”) waarbij we via co-creatie met enkele pilootscholen de veeltalige STEM-didactiek vormgeven en testen. We zullen hierbij de betrokkenheid van de meertalige leerlingen in kaart brengen.

Bijkomend willen we in het project sterk inzetten op de valorisatie van een veeltalige STEM-didactiek (“theoretical understanding”). De bedoeling is dat we de didactiek op zo’n manier kunnen aanbieden dat we het werkveld kunnen overtuigen van de praktische werking ervan. We zullen de projectresultaten vormgeven via een ‘leermiddel’ voor leerkrachten waarbij de theorie toegepast wordt in praktijkvoorbeelden, bijvoorbeeld via een rapportage.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend01/09/201931/08/2021
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Kristof Van de Keere+32 479 82 17 30
mail mij

Expert van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Kristof Van de Keere op +32 479 82 17 30 of via mail