• wortel

Valorfood

Valorisatie van deze reststromen

In de agro-voedingsindustrie ontstaan er grote verlies-en nevenstromen (te kleine aardappelen, groen deel van de prei, misvormde komkommers, misvormde croissants,…). Momenteel gebeurt de valorisatie van dergelijke reststromen vrij laag in de cascade van waarde behoud.

Dit project beoogt een zo hoog mogelijke valorisatie van deze reststromen in deze cascade. Na inventarisatie van de reststromen in de agro-voedingsindustrie in West-Vlaanderen en het inschatten van hun valorisatiepotentieel zal voor een selectie van reststromen onderzocht worden welke technieken het meest geschikt zijn om deze zo hoog mogelijk in de waardeketen te valoriseren.

Volgende mogelijkheden zullen voor de betreffende reststromen worden onderzocht:

  • gebruik van de reststroom als ingrediënt voor een voedingsproduct
  • gebruik van de gestabiliseerde reststroom als ingrediënt voor een voedingsproduct
  • gebruik van de gestabiliseerde reststroom als ingrediënt voor een diervoeder (hobbydieren)
  • gebruik van extract(en) uit (gestabiliseerde) reststroom als ingrediënt voor een voedingsproduct/nutraceutical
Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201415/04/2016
Heb je vragen?Ik help je graag verder!An Callens+32 494 81 42 24
mail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met An Callens op +32 494 81 42 24 of via mail