• verpleeggesprek.png

Uitbouw van herstel- en ervaringsdeskundigheid in zorg en onderwijs

PWO project - Patiëntenparticipatie

Patiëntenparticipatie is een actueel thema binnen de gezondheidszorg van vandaag. Nieuwe zorgvisies als de herstelgerichte visie appelleren hulpverleners om patiënten actiever te betrekken in het zorg- en behandelgebeuren. Ook is er een steeds groter wordende body of knowledge om patiënten actief en betekenisvol te betrekken in zowel de gezondheidszorg als het verpleegkundig onderwijs. Participatie van patiënten aan de gezondheidszorg maakt deze zorg beter. In Vlaanderen werden pas recent stappen gezet in de richting van meer patiëntenparticipatie.

Met dit PWO-project willen we de transitie naar meer patiëntenparticipatie in geestelijke gezondheidszorg en het hoger onderwijs onderzoeksmatig begeleiden. Vertrekpunt en eindpunt binnen dit PWO-voorstel is steeds de patiënt zelf en zijn unieke ervaringskennis en -deskundigheid. Zijn expertise en zijn participatie is zowel medium, product als voorwerp van onderzoek.

Het PWO-project omvat twee lijnen:

  1. uitbouwen en versterken van herstel- en ervarings-deskundigheid in onderwijs, en (2) Versterken en onderbouwen van herstel- en ervaringsdeskundigheid in GGZ. Voor de eerste lijn kiezen we voor een projectmatige werkwijze, met als doelstelling te evolueren van beperkte participatie naar groeiende participatie binnen de hogeschool (Tew et al, 2004). Mogelijke uitkomsten zijn een handboekje met aanbevelingen over patiëntenparticipatie voor het onderwijs.
  2. voor de tweede lijn wordt kwalitatief explorerend onderzoek opgezet. Onderzoeksvraag hierbij is: “Hoe percipiëren en beleven patiënten of ex-patiënten die voor het eerst betrokken worden in projecten van patiëntenparticipatie hun nieuwe rol?”. Conform good practice op vlak van patiëntenparticipatie zal zoveel mogelijk geopteerd worden voor een participatieve werkmethodiek gedurende alle fases van het project.
Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201331/08/2016
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Lisa Kerckhof+32 50 40 59 26
mail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Lisa Kerckhof op +32 50 40 59 26 of via mail