• gezin.jpg

Uit het juiste hout gesneden voor pleegzorg? Een competentiekader voor de screening, voorbereiding en begeleiding van pleegzorgers

PWO project

Met het nieuwe decreet pleegzorg (2014) maakt Vlaanderen een duidelijke keuze: pleegzorg moet de eerste optie zijn als uithuisplaatsing van een kind of jongere niet kan vermeden worden. De vraag naar pleeggezinnen is daardoor hoog. Tegelijkertijd dient er zorgvuldig omgesprongen te worden met het proces van voorbereiding, screening van aspirant-pleegzorgers. Knelpunten in het huidig screening- en voorbereidingstraject zijn de lange wachttijden, veel uitval en soms uitval nog laat in het voorbereidingstraject.

Deze knelpunten zetten Pleegzorg West-Vlaanderen aan tot hervormingen op dat vlak. Dit onderzoek wil hiertoe bijdragen door een competentieprofiel voor pleegzorgers te ontwikkelen met daarin de sleutelcompetenties die nodig zijn om een pleegzorgsituatie adequaat vorm te geven. Dit instrumentarium biedt concrete handvaten om sterktes en kwaliteiten in kaart te brengen en doelstellingen in het pleegzorgtraject gerichter vorm te geven.

Het competentiekader heeft als doel om de screening van aspirant-pleegzorgers sneller en transparanter te laten verlopen. Door het model ook mee te nemen naar de eigenlijke begeleiding, krijgt het een procesmatig karakter en kan meer op maat ingezet worden op wat een pleegzorger op dat moment nodig heeft.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201631/08/2019
Heb je vragen?Ik help je graag verder!

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met via mail