• cybersecurity.png

The Human Firewall in Cybersecurity (Thumfi)

PWO project - Thumfi

Cyberaanvallen voor losgeld & phishing komen meer en meer voor. Veel gewone mensen, bedrijven, organisaties en overheden zijn er slachtoffer van. Het zijn de overvallers, inbrekers en kidnappers van de 21e eeuw. Ze gebruiken geen fysiek geweld, maar richten vaak veel economische schade aan. 

Wat velen echter niet weten, is dat menselijke fouten er vaak voor zorgen dat dergelijke aanvallen eenvoudiger kunnen worden uitgevoerd. Het is niet voldoende om beveiliging aan de experts over te laten.

Soms openen werknemers een e-mail bijlage of klikken ze op een link waardoor de indringer zich toegang verschaft tot het bedrijfssysteem. Het is vergelijkbaar met de deur van je huis laten openstaan en onbewust de sleutel van je huis overhandigen aan mensen met slechte bedoelingen. Werknemers van bedrijven en organisaties moeten weten op welke manier ze slachtoffer kunnen worden van een dergelijke aanval en hoe ze in verschillende scenario’s het beste reageren. Net zoals de firewall op een computer vormen ook zij een belangrijke schakel in de beveiliging, wij spreken dan ook van the human firewall (Thumfi). 

In dit project onderzoekt de hogeschool VIVES hoe die menselijke firewall kan worden getraind met als doelstelling om de kennis van elke werknemer rond cybersecurity te verhogen en de economische verliezen als gevolg van cyberaanvallen in de toekomst substantieel te doen dalen. 

Meer info

Many companies, organizations, governments and even ordinary people become victims of cyber criminality. Cyber criminals are the robbers, burglars and kidnappers of the 21st century. They do not use physical violence, but can easily cause a lot of economic damage. What many people don’t know, however, is that cyber attacks are often partly the result of human mistakes at the victim’s side.

Sometimes employees open an email attachment or click on a link that allows the intruder to access the company’s IT system. These actions are in fact similar to leaving the door of your house unlocked or unconsciously handing over the key to people with bad intentions. Employees of companies and organizations need to know how to might get involved in a cyber attack and how to react in different scenarios. Just like the firewall on a computer, they are an important link in the security, therefore we speak of “the human firewall” (THUMFI). 

In this project, VIVES University of Applied Sciences investigates how this human firewall can be trained with the aim of increasing every employee's knowledge of cyber security and substantially reducing the economic losses caused by cyber attacks in the future.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentra:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend01/09/201931/08/2021
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Stephan Weemaesmail mij
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Koen Denysmail mij

Experten van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Stephan Weemaes via mail