• viveskortrijk.jpg

Sustainably Connected

OOF-project

In dit OOF project willen we nagaan hoe we de relaties die we hebben met het werkveld duurzaam kunnen verankeren en ten volle kunnen inzetten om samen onderwijs te ontwikkelen.

De VIVES-onderwijsvisie wordt gedragen door de woorden ‘drive’, ‘connectie’ en ‘innovatie’. Connecteren -verbinding maken- zit dus in de kern van ons onderwijsproject. Het werkveld is één van de partners waarmee we die connectie aangaan. Dat wordt geëxpliciteerd in de eerste doelstelling van ons onderwijsbeleidsplan voor de periode 2017-2022: “VIVES is een hogeschool waar het werkveld en de maatschappij integraal deel uitmaken van de leeromgeving.” 

Concreet willen we via drie pilootprojecten goede praktijken ontwikkelen op gebied van curriculumontwikkeling, van samen onderwijsleeractiviteiten opzetten en van samen evalueren.  We baseren ons daarvoor op principes van boundary crossing, co-creatie en design thinking.

Het OOF project ‘sustainably connected’ zal uitmonden in een uitgewerkte visie op partnerschappen voor VIVES, in een handboek met tips & tricks en concrete methodieken voor opleidingen en in een professionaliseringsaanbod voor docenten en opleidingsteams.

Deel dit via
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201931/08/2020
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Delphine Wante+32 56 28 06 17
mail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Delphine Wante op +32 56 28 06 17 of via mail