• bomen

Straatbomen: kroonvorm en -architectuur

PWO project

Het integreren van bomen in een straatprofiel vraagt door de complexiteit een doordacht ontwerp en beheer. Dit betekent voor de ontwerpfase het in kaart brengen van de kroonvorm en –architectuur door het opmeten en analyseren van een aantal boomkarakteristieken. Hiervoor is een technische onderbouwing nodig die tot voor kort niet (volledig) voor handen is.

In dit project werden voorbeeldstellende straatprofielen in combinatie met bomen technische uitgewerkt die relevant zijn voor ontwerpers. Verder werd ook de boomkroonparameters in kaart gebracht van een aantal belangrijke boomsoorten om het straatprofiel realistischer te benaderen. 

Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat het opmeten van boomparameters het snelst – en het meest belovende is – door dit uit te voeren via dronemapping (fotogrammetrie). Dit vervangt grotendeels het traditionele veldwerk. Door de verzamelde dronedata te integreren in gespecialiseerde software kan de boomkroon eenvoudig en met grote nauwkeurigheid bepaald worden. Dit biedt mogelijkheden om deze technologie te gebruiken voor integratie in andere software zoals iTree om de ecosysteemdiensten beter de berekenen. 

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201631/08/2019
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Bregt Roobroeck+32 51 23 23 30
mail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Bregt Roobroeck op +32 51 23 23 30 of via mail