• team03.png

Stimuleren van executieve functies bij studenten EduBaLo

VIVES-project

In dit project wordt gefocust op het bevorderen van de executieve functies van studenten in de eerste opleidingsfase van de Educatieve Bacheloropleiding Lager onderwijs teneinde de zelfsturingsvaardigheden van studenten te verhogen. 

In eerste instantie wordt met de studenten gereflecteerd op hun executieve functies. Dit gebeurt aan de hand van de BRIEF-A vragenlijst voor volwassenen (Hogrefe Uitgevers Nl.),die wordt ingevuld door zowel de student, een ouder en een vroegere klasgenoot om het zelfinzicht van de student te verhogen. 

Vervolgens worden concrete adviezen uitgewisseld (vanuit zowel eigen ervaringen als vanuit onderzoeksliteratuur) om in te zetten op executieve functies die studenten bij zichzelf zwak scoren. In kleine reflectiegroepen worden deze adviezen verder opgevolgd en geconcretiseerd met aandacht voor de eigenheid van elke student. Ten slotte wordt ook onderzocht hoe binnen een lerarenopleiding een meer stimulerende leeromgeving kan gecreëerd worden met het oog op het verder ontwikkelen van executieve functies van de huidige en toekomstige studenten.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend01/09/201931/08/2020
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Kristof Van de Keeremail mij

Expert van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Kristof Van de Keere via mail