• stem

STEMmige bedrijvigheid

Ontwikkeling van een digitaal leerplatform voor leerkrachten

Binnen het project ‘Stemmige Bedrijvigheid’ dat kon doorgaan dankzij een subsidie van de Provincie West-Vlaanderen (Flankerend Onderwijsbeleid) wil het EC Onderwijsinnovatie de inzichten vanuit 2  initiatieven samenbrengen die de authentieke context van een bedrijf (assemblage, grondstofverwerking, tuinbouw, …) binnen STEM onderwijs centraal stellen:  

Enerzijds is er de regionale samenwerking “Rotary & toekomst” waarin klassen van het 5de leerjaar op bedrijfsbezoek gaan in de buurt. De logistieke ondersteuning gebeurt door de regionale Rotary organisaties en het EC Onderwijsinnovatie van VIVES staat in voor de didactische ondersteuning van de scholen en bedrijven. Dit samenwerkingsverband startte 10 jaar geleden in Tielt, en loopt nu ook in andere regio’s zoals Waregem, Oostrozebeke-Mandeldal, Deinze en Brugge. In totaal zijn er nu een 40-tal klassen en evenveel bedrijven die participeren. In dit samenwerkingsverband wordt gebroken met het principe van een eenmalig bezoek aan een bedrijf. In een longitudinaal traject wordt de authentieke context van bedrijven ingezet om via onderzoekend leren STEM-activiteiten uit te rollen in de klas via een voor- en naverwerking van een bedrijfsbezoek. De focus ligt op het kennismaken met STEM-praktijken, namelijk onderzoeken en ontwerpen, waarbij de kinderen hun 21ste eeuw competenties (bv. creatief denken, samenwerken, …) worden gestimuleerd en de kinderen diverse STEM-beroepen leren kennen.

Anderzijds is er ook [email protected]”, een regionale samenwerking tussen VIVES, Inagro, scholen en boerderijen. Ook hier staat het EC Onderwijsinnovatie in voor de didactische ondersteuning van de scholen en land- en tuinbouwbedrijven. Alles startte met een piloottraject op een melkveebedrijf in Oostkamp en momenteel lopen er meer dan 10 boerderijscholen in diverse regio’s in West-Vlaanderen. Kenmerkend voor een boerderijschool is een longitudinaal traject waarbij leerlingen uit de 3de graad lager onderwijs 10 weken lang gedurende minstens een halve dag leren op eenzelfde boerderij. De focus ligt hier op het verlevendigen van de eindtermen via werkelijkheidsnabij buitenonderwijs, in het bijzonder deze m.b.t. STEM.

Vanuit ‘Stemmige bedrijvigheid’ werd een digitaal leerplatform voor leerkrachten ontwikkeld, waar ook andere betrokkenen zoals bedrijfsleiders en landbouwers op de boerderijscholen terecht kunnen voor ondersteuning. Met dit leerplatform willen we dan ook inspiratie bieden om in andere regio’s samenwerkingen tussen scholen enerzijds en bedrijven en organisaties anderzijds duurzaam vorm te geven. Op die manier bieden we één platform aan om kinderen STEM-onderwijs aan te reiken via authentieke bedrijfscontexten.

Meer info: www.stemmigebedrijvigheid.be

 

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201631/08/2017
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Kristof Van de Keeremail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Kristof Van de Keere via mail