• community.png
  • stemplus.png
  • stem

STEMBASISnet Vlaanderen

Community of Practice & Development (CoP&D)

STEMBASISnet kan gezien worden als een Community of Practice & Development (CoP&D) en is een Vlaanderenbreed netwerk dat bestaat uit leraren, lerarenopleiders, pedagogisch begeleiders, partners uit het informele leren, vakdidactische onderzoekers, vertegenwoordigers uit de bedrijfswereld...

Zij wisselen onderling expertise uit onder de vorm van praktijkvoorbeelden en onderzoeksbevindingen en vakdidactische onderzoekers en practici werken er intensief samen. Op die manier faciliteert het netwerk de indaling van een breed gedragen STEMdidactiek en brengt deze in de praktijk in scholen, lerarenopleidingen en STEM-academies.

De kernopdracht van STEMBASISnet situeert zich binnen 3 pijlers:

Pijler 1 en 2 situeren zich binnen een kenniscentrum en focust zich op het opbouwen en uitwisselen van kennis en praktijken met diverse STEM-stakeholders. Met een kenniscentrum wordt hier geen fysieke plaats of gebouw bedoeld, maar wel een ontwikkelings- en praktijknetwerk dat kennis verzamelt (denktank) en uitwisselt (deeltank).

Pijler 3 is een vertakking van de CoP&D naar regionale netwerken (regionale zones), waarbij regionaal georganiseerde vormingstrajecten voor leraren centraal staan met een doorstroom naar het lokale niveau (school – scholengroep/gemeenschap). De vormingstrajecten bestaan uit een combinatie van leer- en praktijklabo’s waarbinnen samengewerkt wordt met STEM academies, met als doel leerkrachten zowel didactisch als inhoudelijk te ondersteunen.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentra:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend01/01/201931/08/2020
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Kristof Van de Keeremail mij
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Koen Denysmail mij

Expert van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Kristof Van de Keere via mail