• computer kind

STEM ICT

Computationeel denken en logisch redenerenin het basisonderwijs

Dit project wil de onderwijspraktijk innoveren door computationeel denken en logisch redeneren aan bod te laten komen in het basisonderwijs, vanaf kleuters tot de derde graad. Het Expertisecentrum Onderwijsinnovatie van VIVES werkt hiervoor intensief samenwerken met de vrije basisschool Sint-Jozef Lombardsijde voor het uitwerken van een leerlijn waarbij computationeel denken geïntegreerd wordt binnen een STEM context.

Deze leerlijn wordt, met bijhorende cases (=activiteiten met reflectie en analyse vanuit het STEM kader) uitgetest in diverse basisscholen en op basis daarvan geoptimaliseerd. Op dit moment zijn er nog maar weinig goede praktijkvoorbeelden en is de expertise van leerkrachten hieromtrent gering. Het belang van ‘computationeel denken’ als een vorm van probleemoplossende vaardigheden mag nochtans niet onderschat worden. Binnen de vernieuwde leerplanconcepten wordt dit daarom expliciet opgenomen en zullen alle scholen hier binnenkort moeten op inzetten.

Met dit project willen we het ‘computationeel denken’ expliciet aanwenden als middel binnen een authentieke STEM context, vb. binnen een bedrijfscontext, met als doel alle kinderen te bereiken en te betrekken, en dus niet enkel kinderen die al goed zijn in abstract denken. In die zin bouwen we ook verder op het project ‘stemmige bedrijvigheid’, waarbij we de authentieke context van een bedrijfssetting ook al gebruikten voor STEM activiteiten.

De disseminatie gebeurt via een web platform, workshops, publicaties en studiedagen.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201731/08/2018
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Kristof Van de Keeremail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Kristof Van de Keere via mail