• stem

[email protected]

PWO project: STEM-didactiek en STEM-effectiviteit in de overgang van basis- naar secundair onderwijs (transbaso)

Binnen dit project wordt het principe van 'human centered design' gebruikt en vertaald naar concrete methodieken voor het basisonderwijs om een proces op te volgen van 'probleemstelling' tot 'oplossing' binnen een STEM context.

Voor alle deelnemende klassen of scholen wordt een probleemanalyse uitgewerkt en worden via iteratieve processen, op maat gemaakte voorstellen gedaan om STEM te optimaliseren en te implementeren. Scholen worden gedurende het pwo-traject opgevolgd en begeleid. Er wordt vertrokken van de bestaande didactiek van onderzoekend leren, de principes van Human-Centered design en engineering. Op die manier komt voor STEM de focus te liggen op het iteratief ontwerpen van relevante, maakbare en rendabele producten, diensten of systemen.

Gedurende het traject wordt bovendien de STEM-didactiek verder verfijnd en geoptimaliseerd voor de vier onderliggende pijlers (betekenisvolle contexten, denk- en doevragen, systematisch onderzoek en reflectie/interactie). Voor, tijdens en na het STEM-traject worden STEM-competenties gemeten, attitudemetingen gedaan, observaties opgezet en zelfevaluaties uitgevoerd.

Hiervoor worden bestaande vragenlijsten gebruikt of de nodige tools ontworpen om STEM-gedrag in kaart te brengen en veranderingen op te meten over de tijd. Op het niveau van de leerkracht wordt de effectiviteit in kaart gebracht door middel van reflecties en focusgesprekken.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentra:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201631/08/2019
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Kristof Van de Keere+32 479 82 17 30
mail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Kristof Van de Keere op +32 479 82 17 30 of via mail