• stem

STEM-didactiek en STEM-effectiviteit in de overgang van basis- naar secundair onderwijs (transbaso)

PWO project

Dankzij dit project worden een aantal klassen (West-Vlaanderen) uit de 3de graad van het basisonderwijs en een aantal klassen uit de 1ste graad van het secundair onderwijs opgevolgd i.v.m. de implementatie van STEM binnen de bestaande les- en schoolopdrachten.

Voor alle deelnemende klassen of scholen wordt een probleemanalyse uitgewerkt en worden via iteratieve processen, op maat gemaakte voorstellen gedaan om STEM te optimaliseren en te implementeren. Scholen worden gedurende het pwo-traject opgevolgd en begeleid. Er wordt vertrokken van de bestaande didactiek van onderzoekend leren, de principes van Human-Centered design en engineering. Op die manier komt voor STEM de focus te liggen op het iteratief ontwerpen van relevante, maakbare en rendabele producten, diensten of systemen.

Gedurende het traject wordt bovendien de STEM-didactiek verder verfijnd en geoptimaliseerd voor de vier onderliggende pijlers (betekenisvolle contexten, denk- en doevragen, systematisch onderzoek en reflectie/interactie). Voor, tijdens en na het STEM-traject worden STEM-competenties gemeten, attitudemetingen gedaan, observaties opgezet en zelfevaluaties uitgevoerd.

Hiervoor worden bestaande vragenlijsten gebruikt of de nodige tools ontworpen om STEM-gedrag in kaart te brengen en veranderingen op te meten over de tijd. Op het niveau van de leerkracht wordt de effectiviteit in kaart gebracht door middel van reflecties en focusgesprekken.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentra:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend01/09/201631/08/2019
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Kristof Van de Keeremail mij

Experten van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Kristof Van de Keere via mail