• stemplus.png

STEM++

STEM++

Vlaanderen en het Vlaams onderwijs staan momenteel voor de uitdaging van een duurzame implementatie van STEM in het onderwijslandschap. Om tegemoet te komen aan deze uitdagingn willen we via de leergemeenschap STEM++ basisscholen ondersteunen en inspireren om vanuit de meerwaarde van STEM-onderwijs voor hun basisschool te bouwen aan een schooleigen visie omtrent dit thema. Met dit voorstel willen we een leergemeenschap uitbouwen rond STEM en schoolontwikkeling. Hierbinnen kan er specifiek gefocust worden op
directies en leraren die op hun basisschool de opdracht hebben om STEM te implementeren. Centraal staat de vraag: "Hoe kunnen we STEM op een duurzame wijze implementeren op basisscholen? "

De leergemeenschap STEM++ wil een forum zijn waar directies en/of een vertegenwoordiging van een STEM-team op school, en pedagogisch begeleiders elkaar kunnen ontmoeten. Tijdens de bijeenkomsten wordt expertise aangebracht en worden good practices en ervaringen gedeeld met elkaar. Vanuit die inzichten kunnen de scholen dan als het ware zichzelf begeleiden, uiteraard geruggesteund door pedagogisch begeleiders. Pedagogisch begeleiders kunnen de inzichten vanuit o.a. good practices op grotere schaal uitrollen en via hun eigen netwerk van
lokale begeleiders ook regionaal laten doorsijpelen. Bijkomend kunnen via lerarenopleiders die deelnemen aan de CoP de inzichten ook toekomstige leerkrachten en directies bereiken.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond30/11/201730/12/2018
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Kristof Van de Keeremail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Kristof Van de Keere via mail