• computerkid.png

STE(A)M it

Computationeel denken inzetten in het curriculum van het basisonderwijs en op de overgang basis naar secundair onderwijs

Er is veel aandacht voor STEM in het onderwijs en traag maar zeker sijpelt dit binnen in de scholen. Binnen het STEM onderwijs echter ontbreekt er voldoende aandacht voor computationeel denken binnen curriculaire initiatieven. Het uiteindelijke doel van dit project is na te gaan op welke manier het computationeel denken optimaal ingezet kan worden in het curriculum van het basisonderwijs en op de overgang basis naar secundair onderwijs.

We willen hierbij vooral nagaan hoe een basisgeletterdheid ‘computationeel denken’ kan aangeleerd worden, maar ook hoe hierin gedifferentieerd kan worden. Belangrijk is dat leerkrachten hiervoor handvatten aangereikt krijgen om dit te kunnen verwezenlijken in hun klaspraktijk en op welke manier ze talenten bij kinderen kunnen ontdekken, met als doel die kinderen op een juiste manier te begeleiden en te oriënteren in een latere studiekeuze.

Hiervoor zullen we de methodiek van ‘ontwerponderzoek’ gebruiken. Dit moet resulteren in een rapport dat de resultaten vanuit het onderzoek weergeeft op het niveau van effectiviteit op leerling- en op leerkrachtniveau van de implementatie van computationeel denken. Het rapport zal een beeld schetsen van de integratiemogelijkheden van computationeel denken in het basisonderwijs en bij de overgang naar secundair onderwijs, alsook de opportuniteiten of valkuilen bij de deze implementatie schetsen.

Vanuit de initiatieven die we uitzetten ontstaat binnen dit project een expertise omtrent computationeel denken binnen een STEM-aanpak welke resulteert in de ontwikkeling van didactisch materiaal en exemplarische activiteiten die illustratief kunnen zijn voor een leerlijn ‘computationeel denken’ (STEAM-IT initiatieven). We willen hierbij ook de expertise vanuit extra-curriculaire initiatieven benutten.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201831/12/2019
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Kristof Van de Keeremail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Kristof Van de Keere via mail