• senior98.jpg

Sociaal kapitaal en zorg in transitie

Sociaal kapitaal en zorg in transitie: verbondenheid binnen woonzorgcentra in een veranderende organisatiecontext

Binnen de residentiële ouderenzorg staan kwaliteitsvolle zorgverstrekking en kwaliteitsvol werken meer en meer onder druk. Woonzorgcentra en haar medewerkers opereren in een continu veranderende context en proberen met de beschikbare middelen hun werking in die mate te transformeren om de kwaliteit van leven, wonen en werken te optimaliseren.

Principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie, zoals teamgericht werken en een indeling van bewoners in leefgroepen, worden daarom in toenemende mate geïmplementeerd binnen woonzorgcentra. Bij deze ‘zorg in transitie’ gaat het echter niet alleen over hoe de interne werking van een woonzorgcentrum procesmatig te organiseren, maar ook over de sociale relaties onder en tussen bewoners en medewerkers. Kwaliteitsvol leven, wonen én werken kan namelijk enkel gerealiseerd worden als bewoners én medewerkers vertoeven in een sociale omgeving waarin ze zich gewaardeerd en persoonlijk erkend voelen. Daarom dat inzetten op een gevoel van verbondenheid onder en tussen bewoners en medewerkers cruciaal is voor woonzorgcentra die een optimale zorgverstrekking én werkplek willen realiseren. 

Met dit praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek verwerven de Expertisecentra Sociale Innovatie en Zorginnovatievan Hogeschool Vives inzicht in hoe de kwaliteit van leven, wonen én werken te optimaliseren binnen West-Vlaamse woonzorgcentra. Daarbij gaat vooral aandacht naar het aspect ‘zich verbonden voelen met anderen’, zowel tussen als onder bewoners en medewerkers, en welke factoren die verbondenheid versterken of bemoeilijken. Daarnaast ligt de focus op hoe deze factoren samenhangen met aspecten van een Innovatie Arbeidsorganisatie.

Aangezien verschillende tendensen de nood verhogen om als woonzorgcentrum anders te gaan werken, brengen we eveneens in kaart hoe ver de West-Vlaamse woonzorgcentra staan in het doorvoeren van IAO-gebaseerde organisatietransities. Om dit alles te realiseren, baseert het onderzoek zich enerzijds op een online enquête voor alle West-Vlaamse woonzorgcentra en anderzijds op methodieken van kwalitatief onderzoek (participerende observatie, interviews en focusgroepen) binnen vier casestudies.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentra:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend01/09/201931/08/2021
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Dimitri Van Maele+32 56 27 05 76
mail mij
Lees artikel

Experten van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Dimitri Van Maele op +32 56 27 05 76 of via mail