• oudere

Slimme technologie als alternatief voor fysieke fixatie

TETRA: STAFF

Het nemen van vrijheidsbeperkende maatregelen is een controversieel thema binnen de gezondheidzorg. Hoewel het beleid en de praktijk inspanningen leveren, blijft het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen in ziekenhuizen, woonzorgcentra (WZC) en thuiszorg hoog. Bovendien heersen er ook vaak misverstanden over de noodzaak en impact van vrijheidsbeperkende maatregelen.

Dit is vooral het geval rondom fysieke fixatie. Een alternatief voor fysieke fyxatie is slimme technologie. Op vandaag zijn er in Vlaanderen tal van toepassingen m.b.v. ondersteunende technologie zoals: (zorg)domotica, dwaaldetectiesystemen en sensorentechnologie.

Niettegenstaande een aantal zorginstellingen reeds met technologische alternatieven aan de slag gaan, is er nog veel koudwatervrees ten aanzien van het gebruik ervan. Bovendien er is veel onwetendheid over de mogelijkheden die slimme technologie te bieden heeft. Daarnaast vergt een goede implementatie van technologie ook veel inspanningen omdat dit op maat moet worden bekeken en moet aansluiten op de zorgprocessen.

Het STAFF project wil slimme technologie als alternatief voor fysieke fixatie in de kijker plaatsen en focust daarbij in de eerste plaats op bedrijven die slimme technologie ontwikkelen en woonzorgcentra die de technologie gebruiken. Het project bespreekt de mogelijkheden van bed- en opsta-alarmeringstechnologie. Het STAFF project wil praktische informatie verzamelen en bundelen die bedrijven kan ondersteunen bij nieuwe ontwikkelingen en zorginstellingen kunnen helpen bij de uitbouw van een fixatie-arm zorgbeleid. Het STAFF project omvat drie onderdelen:

  1. Inventarisatie via survey naar het huidig gebruik van fysieke fixatie en het gebruik van zorgtechnologie als alternatief bij Vlaamse woonzorgcentra
  2. Uitvoeren interventiestudie slimme technologie(ën) in ouderenvoorzieningen in samenwerking met technologiebedrijven (3) De opbouw van een kennisplatform met gestructureerde, wetenschappelijke informatie over bed- en opsta-alarmering en hun aansluiting op de praktijk van residentiële zorg voor ouderen.
Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentra:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201430/09/2016
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Lisa Kerckhof+32 50 40 59 26
mail mij
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Koen Denys+32 468 14 88 14
mail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Lisa Kerckhof op +32 50 40 59 26 of via mail