• tablet

Skill acquisition in blended learning environments

PWO project

Het leren van praktische vaardigheden vraagt vaak meer tijd dan er beschikbaar is tijdens lesmomenten. Dit probleem stelt zich des te meer in opleidingen die gebruikmaken van afstandsonderwijs.

Er is nood aan oplossingen die wetenschappelijk ondersteund onderwijs mogelijk maken voor praktische vaardigheden in een context van ‘blended learning’. Om dit te bereiken wordt in dit project gestart vanuit een literatuurstudie om vervolgens de beschikbare digitale tools zo efficiënt mogelijk in te zetten tijdens praktijkonderwijs.

Hierna wordt onderzocht of deze wetenschappelijk ondersteunde digitale leermethoden een leereffect kunnen bekomen of versterken bij het leren van praktische vaardigheden in gecombineerd onderwijs. Ten slotte worden de bevindingen gebundeld en teruggekoppeld naar het werkveld.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201331/08/2016
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Kristof Van de Keeremail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Kristof Van de Keere via mail