• stress-nurse.png

Simuleer-kracht: onderzoek naar een opleidingstraject voor startende zorgprofessionals ter verhoging van veerkracht

PWO-project

Zorgprofessionals hebben een hoog risico op het ontwikkelen van stress en burn-out, waarbij vooral startende zorgprofessionals kwetsbaar blijken. Ondanks de prangende nood aan preventie van stress en burn-out, blijkt dat er momenteel binnen Vlaamse zorginstellingen beperkt wordt ingezet op wetenschappelijk onderbouwde interventies. Onderzoek toont aan dat een hoge veerkracht bescherming biedt tegen het ontwikkelen van stress en burn-out. In dit project wordt dan ook ingezet op primaire preventie, waarbij het doel is de veerkracht bij de startende zorgprofessionals te verhogen door middel van 'Simuleer-krachttraining' (simulatie ter verhoging van de veerkracht). Dit project gebeurt in samenwerking met Karel de Grote Hogeschool (Expertisecentrum Zorgstroom). 

Beschrijving project

Het doel van het project Simuleer-Kracht is om de veerkracht bij de startende zorgprofessionals te verhogen. Hiervoor wordt een interventie ontwikkeld, afgestemd op het zorgpersoneel, dat later ingebed kan worden in bestaande inlooptrajecten. Er zal een behoefteanalyse georganiseerd worden bij de startende zorgprofessionals, alsook van de humanresourcesmanagers en leidinggevenden om de noden van de betrokken groep te verwerken in simulatietrainingen. Na ontwikkeling van deze simulatietrainingen, worden deze door  een groep startende zorgprofessionals doorlopen. Dit verloop wordt geëvalueerd door middel van een kwantitatieve pre- en postmeting over veerkracht.  Deze kwantitatieve data worden aangevuld met kwalitatieve diepte-interviews. 

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend01/09/201931/08/2021
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Lisa Kerckhofmail mij

Experten van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Lisa Kerckhof via mail