• borstvoeding.png
  • bevallen.png
  • baby.png

Shared decision making - een meerwaarde in de verloskundige praktijk?

PWO-project

In België klagen steeds meer vrouwen hun bevallingsverhaal aan. Er ontstaan blogs, opiniestukken, ... De rode draad doorheen het verhaal is controleverlies en keuzes die genegeerd worden of die niet gemaakt kunnen worden. De betrokkenheid van de zwangere/ barende vrouw bij de besluitvorming rond haar zorg, heeft een diepgaand effect op haar bevallingservaring en op haar tevredenheid met de verkregen zorg (Nieuwenhuijze et al.,2014; Vandevusse, L., 1999).

Binnen de zorg wordt er gestreefd naar ‘Patiënt centred care’. De patiënt moet centraal geplaatst worden binnen zijn/ haar zorgproces. Er is echter één hiaat, namelijk de betrokkenheid van de patiënt bij de besluitvorming over zijn/ haar zorg werd niet beschreven. Het wordt meestal omschreven als ‘patiëntgerichtheid’, wat een vage omschrijving is die ruim geïnterpreteerd kan worden (Elwyn et al., 2000). Wereldwijd wordt de ethische nood om de autonomie te respecteren herkend evenals de wens van de patiënt om betrokken te zijn bij de besluitvorming rond zijn/ haar medische toestand/ behandeling (Elwyn et al., 2000). Shared decision making is een werkwijze waarbij de autonomie en de betrokkenheid bij de besluitvorming geïntegreerd zijn. 

Is shared decision making een meerwaarde in de verloskundige praktijk in Vlaanderen? Draagt shared decision making bij tot een positieve geboorte- ervaring?

Om hier een antwoord op te kunnen formuleren, wordt eerst in kaart gebracht hoe de Vlaamse vrouw haar geboorte- ervaring omschrijft. Hiervoor werd  een enquête ontwikkeld waarbinnen alle elementen opgenomen zijn die de geboorte- ervaring vorm geven. Deze enquête zal via sociaal media en fora verspreid worden.

Enquête geboorte- ervaring

 

Hartelijk dank voor uw interesse!  De enquête is afgesloten. De resultaten worden gecommuniceerd zodra de analyse voltooid is.

 

Start de enquête

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend01/09/201831/08/2021
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Lisa Kerckhofmail mij

Experten van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Lisa Kerckhof via mail