• stage.png
  • stage2.png

Samen stages duurzaam organiseren

Transistieproject Vlaamse Overheid

In dit project werken de verschillende types lerarenopleidingen (deze van de universiteiten, de hogescholen en de CVO’s) samen om in overleg met het werkveld te sleutelen aan scenario’s die op een vernieuwende wijze gestalte kunnen geven aan het concept stage binnen een context van ‘samen opleiden’. Hierbij mikken we op het realiseren van haalbare en duurzame scenario’s die de planlast voor alle betrokkenen reduceert.

Dit doen we door te streven naar een grotere afstemming onder de verschillende types lerarenopleidingen en de stagescholen wat betreft het plannen, begeleiden en evalueren van stages.

We hebben eveneens aandacht voor afstemming wat betreft het gebruikte, faciliterende instrumentarium (o.a. stagecontracten, begeleidingsrapporten, evaluatieformulieren, …).

En onze focus richten we meer specifiek ook op de manier dat de ‘lesoverstijgende’ basiscompetenties aan bod komen tijdens deze stages, dit omdat volgens het werkveld deze competenties tot hiertoe onvoldoende evenwichtig worden geoefend. We doen dit alles in de vorm van ‘pilots’ waarbinnen werkveld en lerarenopleidingen intensief samenwerken zodat de ontwikkelde scenario’s ook in de praktijk van alle betrokken partners kunnen worden uitgeprobeerd.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/01/201731/03/2018
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Kristof Van de Keeremail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Kristof Van de Keere via mail