• emoties.png

Ruimte voor kwetsbaarheid: 'Learning Community'

PWO-project

In dit project werd onderzocht hoe een ‘Learning Community’ (LC) verpleeg- en vroedkundigen helpt om doelgericht en ontspannen om te gaan met emoties van patiënten en zichzelf in emotioneel belastende situaties.

Volgens de methodiek van actie-onderzoek werd een LC opgezet in een algemeen ziekenhuis waaraan vijftien verpleegkundigen uit acht verschillende afdelingen hebben deelgenomen. In zes bijeenkomsten werden verschillende emoties verkend. Elk van de zes bijeenkomsten werd stapsgewijs opgebouwd met als doelen een veilige leeromgeving te creëren, concrete inzichten rond gevoelens aan te bieden en reflectie binnen de eigen praktijk te stimuleren.

Via een digitale bevraging, aangevuld met een focusgroep tijdens de laatste bijeenkomst, werd in kaart gebracht in welke mate de deelnemers de gehanteerde werkvormen (eigen aan een LC) en de aangeboden leerinhouden als effectief hebben ervaren voor hun leerproces. Via logboekfragmenten kon in kaart worden gebracht welke veranderingen de deelnemers bij zichzelf vaststelden in het omgaan met eigen en andermans emoties.

De deelnemers hebben de LC allereerst als waardevol ervaren omdat het een veilige omgeving biedt om over emoties te praten. Dat laatste blijkt in een professionele context geen evidentie.

De gekozen werkvormen en leerinhouden (het in kaart brengen van eigen ervaringen, het leren van discussies aan de hand van filmfragmenten en casusmateriaal, het verwerven van inzichten via metaforen en fenomenologische beschrijvingen van specifieke emoties), werden quasi unaniem als erg effectief en verrijkend geëvalueerd. Daarnaast vinden deelnemers dat ze bewuster gevoelens en emoties opmerken bij zichzelf en anderen, meer tijd nemen om te luisteren naar anderen en soms al bewuster in gesprek gaan met patiënten.

In het vervolgonderzoek stimuleren we ruimte voor kwetsbaarheid binnen zorgteams in een algemeen ziekenhuis. Via de methodiek van Action Learning Teams (ALT) ondersteunen we verpleeg- en vroedkundigen om, samen met de eigen teamleden, de verworven inzichten (uit voorliggend project) te vertalen naar concrete acties.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201831/08/2019
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Lisa Kerckhof+32 50 40 59 26
mail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Lisa Kerckhof op +32 50 40 59 26 of via mail