• care.png

Risicostratificatie geïntegreerde zorg

Risicostratificatie geïntegreerde zorg

Eén op de drie Belgen lijdt aan tenminste één chronische ziekte. Chronisch zieken zijn personen met gezondheidsproblemen waarvoor langdurige zorg nodig is. Hieronder vallen bijvoorbeeld personen met diabetes, kanker, astma, maar ook personen met overdraagbare aandoeningen zoals HIV-aids en mentale aandoeningen. Het stijgende aandeel chronische ziekten brengt uitdagingen met zich mee voor de zorg.

In oktober 2015 is door de ministers van Volksgezondheid van de federale overheid en de deelstaten een plan goedgekeurd om een meer geïntegreerde, patiëntgericht zorg voor chronisch zieken te ontwikkelen. Om dit te realiseren werden over heel België pilootprojecten opgestart waarbij er in de conceptualisatiefase is gevraagd om de behoeften, risico’s en de middelen waarover de regio beschikt te analyseren.

De Koepel heeft voor de gemeenten Ichtegem, Koekelare, Torhout, Bredene, Gistel, Middelkerke, Oostende, Oudenburg, Alveringem, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne een pilootproject opgestart voor de doelgroep chronisch zieken met tenminste één van de volgende kenmerken: polyfarmacie, ziekenhuisopnames en kansarmoede.

Het Expertise Centrum Sociale Innovatie werkte mee aan dit pilootproject middels het uitvoeren van een risicostratificatie waarbij verschillende groepen binnen de populatie op basis van verschillende niveaus en risico’s - gezondheidstoestand van patiënten, zorgconsumptie, en demografische, socio-economische, familiale, culturele en sociologische factoren - werden geïdentificeerd. Middels deze kwantitatieve analyse en een middelencartografie kan een goed beeld worden geschetst van de bevolkingsgroepen die nood hebben aan een intensieve omkadering, en van het zorgverbruik en –gebruik in de regio.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/06/201731/12/2017
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Leen Van der Vorstmail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Leen Van der Vorst via mail