• varkens

Reductie van het voederverbruik als sleutel tot rendabel varkens produceren

Voederconversie in de varkenshouderij

De doelstelling van dit project is de varkenshouder wijzen op het belang van het voederverbruik en de invloed hiervan op de rendabiliteit in de varkenshouderij.

Het is geweten dat voederconversie een kengetal is dat in grote mate de rendabiliteit van een varkensbedrijf bepaalt. De voederconversie hangt af van heel wat zaken, zoals de genetica van de dieren, het geslacht van de dieren en de voedersamenstelling. Er zijn echter ook managementfactoren die een rol kunnen spelen in het verbruik van voeder op een bedrijf. Slecht afgestelde voederbakken (zowel te ruim als te nauw), voedervermorsing en voedervorm zijn factoren die, los van de genetica van de dieren of de kwaliteit van het voeder tot economische verliezen kunnen leiden. Met dit demoproject willen we hierop de aandacht vestigen door de opgedane kennis van op de praktijkbedrijven, samen met ervaringen uit demoproeven in de praktijkcentra te communiceren naar de varkenshouders, voorlichters en de brede varkenssector.

Het project brengt de invloed van managementfactoren op voederverbruik en de rendabiliteit van de varkenshouderij in kaart. Samen met praktijkbedrijven wordt gezocht naar de meest voorkomende problemen en hoe men deze door kleine aanpassingen in het management kan remediëren om zo de rendabiliteit van de bedrijven te verbeteren. Om tot een goed resultaat te komen definiëren we de volgende specifieke doelstellingen van het project:

  • het in kaart brengen van de meest voorkomende invloedsfactoren en problemen met betrekking tot voederverbruik op praktijkbedrijven
  • via demoproeven invloedsfactoren op voederverbruik aantonen
  • invloed van de voederverbruik op de rendabiliteit in de varkenshouderij aantonen
  • verspreiding van de projectkennis
Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/04/201530/03/2017
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Isabelle Degezellemail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Isabelle Degezelle via mail