• groendak

Plantbeschikbaar water onder de loupe: van bodem tot daksubstraat.

PWO project - Plantbeschikbaar water onder de loupe: van bodem tot daksubstraat.

Bomen en groendaken in stedelijk milieu vormen een cruciale bouwsteen in klimaatadaptieve steden voor de buffering van hemelwater (water resilient cities). Zowel de bodemkwaliteit-als kwantiteit zijn hierbij cruciaal om een antwoord te bieden aan plantenstress bij langdurige droogtes.

Dit project ambieert het belang van een gedegen bodemkwaliteit aan te tonen voor zowel streekeigen als artificiële bodems in stedelijke omgeving. Hiertoe worden de bodems omheen straatbomen (in situ) en groendaksubstraten (experimenteel) bemonsterd, waarbij de kwalitatieve bodemvochtbeschikbaarheid in kaart gebracht wordt. Hiertoe wordt de plantbeschikbare watercapaciteit gemeten (in situ en experimenteel) alsook het vochtverloop gemonitord (experimenteel). Aan de hand van bladmetingen wordt de conditie gemeten van bijhorende bomen/planten tijdens meerdere momenten in de loop van twee groeiseizoenen (o.a. in functie van een voorafgaande droogteperiode). Hierbij worden bivariate relaties gezocht die het belang van kwalitatieve bodems en substraten dient te onderlijnen.

Parallel wordt de mogelijkheid van conditiebepaling door middel van remote sensing verkend. Remote sensing kan zo ingezet worden om doeltreffender stedelijk groen met conditieproblemen op te sporen om zo doelgerichter een oorzaak te kunnen bepalen.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend01/09/201931/08/2021
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Yves De Bleeckermail mij

Experten van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Yves De Bleecker via mail