• iot.png

Physical Internet

PWO-project

Binnen dit PWO werd een aangepast algoritme uitgewerkt voor het collectief vervoer van personen met een beperking van thuis naar een dagopvang en terug.

Het huidige transportmodel staat mondiaal ter discussie. Om de wereldwijde klimaatdoelstellingen zoals vooropgesteld in het klimaatakkoord van Parijs te halen, moet ook de transport- en logistieke sector, die instaat voor 14 tot 20% procent van de totale CO2-uitstoot in Europa, de modus operandi aanpassen. Een bekend model uit de literatuur om de logistieke sector aan te passen aan de noden van de toekomst is het Physical Internet of “world wide logistics web” dat uitgaat van volledig verbonden, open netwerken van logistieke diensten waarin fysieke objecten op de meest efficiënt mogelijke manier worden verplaatst, opgeslagen, geleverd en gebruikt. 

Voor deze problematiek werd in de VLAIO Tetra-projecten MoBiz-I en MoBiz-II reeds een raamwerk uitgewerkt. De extra complexiteit waar binnen dit project rekening mee diende gehouden te worden was de herconfigureerbaarheid van de gebruikte bussen. Dit betekent dat het planningsalgoritme rekening diende te houden met het feit dat de zitplaatsen in de bussen op verschillende wijzen kunnen worden geschikt. Bijvoorbeeld met of zonder ruimte voor een rolstoel.De resultaten van de automatische planning op basis van het aangepaste algoritme werden vergeleken met de manuele rittenplanningen opgesteld door de betrokken voorzieningen voor mensen met een beperking.

De belangrijkste doelstellingen werden behaald:

  1. Het algoritme houdt rekening met herconfigureerbare bussen
  2. Het algoritme zorgt ervoor dat alle cliënten ’s morgens op tijd thuis worden opgehaald, op tijd in de daginstelling arriveren en ’s avonds binnen de voorziene tijdsspanne opnieuw thuis worden gebracht.
  3. Het algoritme is in staat de ritten efficiënter te plannen. Het aantal gereden kilometers ligt lager dan wanneer de ritten manueel worden ingepland.
Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201831/08/2019
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Stephan Weemaesmail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Stephan Weemaes via mail