• vader-zoon.png

Partners in Care: mogelijk maken en versterken van familie-engagement in de geestelijke gezondheidszorg

PWO-project: Partners in Care: mogelijk maken en versterken van familie-engagement in de geestelijke gezondheidszorg

Het direct actief samenwerken met naastbetrokkenen is een steeds belangrijker wordend aandachtsdomein binnen de gezondheidszorg en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in het bijzonder. Toch blijft het in de praktijk nog een zoeken op verschillende niveaus om op een betekenisvolle manier samen te werken. Met dit project willen we aan de hand van de methodologie van actieonderzoek zorgverleners uit diverse GGZ-organisaties samenbrengen met naastbetrokkenen van GGZ zorgontvangers in lerende actiegerichte netwerken. Tijdens de uitvoering van het project sloeg de COVID-19 crisis hard toe in onze samenleving en op de gezondheidszorg in het bijzonder. Ook GGZ zorgontvangers, hun zorgverleners en naastbetrokkenen ondervonden en ervaren nog steeds de impact van deze crisis. Om zicht te krijgen op de gevolgen van de veranderingen die deze crisis met zich meebracht en de beleving van deze veranderingen, werd extra aan het lopend actieonderzoek een kwalitief onderzoek opgezet. Hierna gaan we dieper in op deze twee foci van het dit 'partners-in-care' project. 

1) Actieonderzoek 'partners in care'; Hoe kunnen we familie en naastbetrokkenen nog beter betrekken in de zorg? Wat kunnen naastbetrokkenen en hulpverleners voor elkaar betekenen? Dat zijn de centrale vragen in het onderzoek ‘Partners in Care’, een project van Vives, en enkele GGZ-voorzieningen, waaronder Kliniek Sint-Jozef, Epsilon AZ Delta, PC HH Ieper en Kwadraat, netwerk GGZ Midden-West-Vlaanderen.  Het project heeft een actiegerichte focus en een onderzoeksfocus. De actiegerichte focus heeft tot doel teams binnen de meewerkende organisaties te ondersteunen om concrete stappen vooruit te zetten op vlak van de twee hoger geciteerde projectdoelstellingen. De onderzoeksfocus is erop gericht om alle stappen die in dit project gezet worden van nabij op te volgen. We hopen zo beter inzicht te krijgen in wat hefbomen en obstakels zijn in de samenwerking tussen zorgverleners en naastbetrokkenen van GGZ zorgontvangers. Finaal beogen we vanuit dit project handvaten te kunnen aanreiken aan beleidsmakers om familie-inclusieve zorg te faciliteren binnen hun organisaties.  

2) Kwalitatief onderzoek naar impact en beleving van veranderingen als gevolg van de COVID 19 crisis op naastbetrokkenen van GGZ zorgontvangers; dataverzameling via individuele semi-gestructueerde interviews bij brede groep van naastbetrokkenen van GGZ zorgontvangers  uit diverse organisaties en op verschillende tijdstippen in de corona-periode  

Reeds gerealiseerde output; Webinar met eerste terugkoppeling van de resultaten interviews met de steunfiguren (maar ook van de zorgverleners en patiënten); https://www.youtube.com/channel/UCMBNc-tW_xEXlvgJzALUeQg/videos 

https://www.vives.be/nl/nieuws/590/onderzoek?page=1; VIVES leidt samenwerkingsproject tussen naastbetrokkenen en hulpverleners voor mensen met psychische kwetsbaarheid (Ook verschenen in Mandelnieuws, februari 2020) 

http://www.openvenster.be/pdf/202004.pdf - p. 4; Werken aan wederzijds begrip, auteur: Annelies Naert, stuurgroeplid partners in care project.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend01/09/202031/08/2021
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Lisa Kerckhofmail mij

Expert van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Lisa Kerckhof via mail