• kind.png

Ouders en kinderen in (kans)armoede

Een onderzoek naar de beleving van leefsituatie van gezinnen in (kans)armoede met kinderen tussen 0 en 3 jaar in Ieper

Het OCMW van Ieper wil intensief in te zetten op het bestrijden van kinderarmoede in haar werkingsgebied.  Eén van de actiepunten is het in kaart brengen van kinderarmoede in Ieper en de perceptie van de doelgroep op hun eigen leefwereld en de bestaande hulpverlening. Hiertoe werd een onderzoek uitgevoerd met als doelstelling het opstellen van tien beleidsaanbevelingen voor de stad en het OCMW van Ieper die aanzet geven tot concrete structurele acties in de bestrijding van kinderarmoede.

Deze doelstelling werd vertaald in volgende onderzoeksvragen :

  • kwantitatief onderzoek: een interpretatie van het bestaande cijfermateriaal vanuit Steunpunt Sociale Planning, Kinderarmoedebarometer, OCMW, Integratiemonitor, Kind en Gezin, Jeugddienst,…
  • kwalitatief onderzoek: een onderzoek naar de beleving van ouders en kinderen in armoede :
  • hoe beleven en ervaren kansarme gezinnen hun leefsituatie?
  • hoe beleven en ervaren kansarme gezinnen het hulpverleningsaanbod van de bestaande lokale diensten?
  • hoe gaan kansarme ouders en kinderen met hun leefwereld om ?
Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201431/08/2015
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Heidi Detailleurmail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Heidi Detailleur via mail