• groendak

Optimalisatie van groendaksystemen door gewichtsreductie

PWO project

Dit project ambieert oplossingen te zoeken voor twee beperkingen die gepaard gaan met groendaksubstraten. Enerzijds betekent het gewicht van groendaken (en die van het substraat in het bijzonder) een beperking tot de toepassingsmogelijkheden.

Hiertoe wordt gezocht naar nieuwe (economisch verantwoordbare) grondstoffen die ingemengd kunnen worden tot nieuwe composities alsook bestaande mediumlichte substraten (enkel bij buitenlandse fabrikanten beschikbaar). Nieuwe stalen worden getest volgens de gestandaardiseerde proctortest alsook in vivo gedurende twee groeijaren.

Anderzijds wordt gestreefd naar een verruiming van de plantendiversiteit. Hiertoe worden verschillende laagopbouwen onderzocht om de ratio pakketgewicht/vegetatiehoogte te optimaliseren.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201631/08/2019
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Yves Dehondt+32 51 23 23 30
mail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Yves Dehondt op +32 51 23 23 30 of via mail