• Appel en gewicht

Optimalisatie van het voedings- en bewegingsbeleid in dienstencentra ter preventie van sarcopenie

PWO-project FitFood+ - Ontwikkelen van richtlijnen voor het afstemmen van het voedings- en bewegingsbeleid in de Vlaamse dienstencentra

De levensverwachting stijgt wereldwijd waardoor de oudere populatie toeneemt. Het behouden van onafhankelijkheid, levenskwaliteit, goed functioneren en een goede gezondheid van ouderen is van groot belang voor de Westerse maatschappij. Voor het behoud van de publieke gezondheidszorg is het dan ook essentieel dat geëvolueerd wordt naar concepten en strategieën die ervoor zorgen dat de ouderen langer onafhankelijk kunnen leven.

Een van de vele uitdagingen bij het verouderingsproces is het progressief verlies van spiermassa en –kracht. Dit fenomeen, ook gekend als ‘sarcopenie’, kan leiden tot functionele beperkingen en mobiliteitsbeperkingen waardoor ouderen vaker vallen en immobiel worden. Sarcopenie vormt een belangrijk maatschappelijk probleem, afhankelijk van de definitie en de meetinstrumenten die men hanteert, varieert de prevalentie bij 65-plussers tussen de 10% en 50% en neemt deze fors toe met de leeftijd.  Gesprekken met experten uit het werkveld leren ons dat in de Vlaamse woonzorgcentra (WZC) en dienstencentra het voedingsbeleid weinig tot niet gekoppeld is aan een bewegingsbeleid. Klinische studies tonen echter aan dat voeding en beweging niet van elkaar losgekoppeld kunnen worden en dat een afstemming van beiden noodzakelijk is om de prevalentie van sarcopenie te verminderen.

Binnen dit project gaan we na hoe die afstemming in de Vlaamse dienstencentra geïmplementeerd kan worden. Hiervoor wordt in een eerste fase het huidige voedings- en bewegingsbeleid geïnventariseerd. Vervolgens wordt nagegaan hoe beide op elkaar kunnen worden afgestemd.

Als output van dit project worden richtlijnen ontwikkeld voor het afstemmen van het voedings- en bewegingsbeleid in de Vlaamse dienstencentra. Met dit project beogen we de prevalentie van sarcopenie en de bijhorende zorgkosten te verminderen bij ouderen (65+) die zelfstandig wonen in een assistentiewoning en gebruik maken van het aanbod van diensten door een dienstencentrum. Door het toepassen van de richtlijnen kunnen dienstencentra een uniekere plaats in de markt innemen en zich onderscheiden van andere zorginstellingen.

Ontdek hier alvast hoe we samen met de studenten voedings- en dieetkunde van onze hogeschool op‘boxen’ tegen spierverlies bij 60-plussers.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentra:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend01/09/201931/08/2021
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Yves De Bleeckermail mij

Experten van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Yves De Bleecker via mail