• renoveren

Ontwikkeling en organisatie bijscholing restauratie-aannemers en restauratievaklieden

Erfgoedacademie

In de afgelopen jaren is er een grotere interesse voor het erfgoed ontstaan en kan niet meer ontkend worden dat erfgoed een belangrijke rol speelt in de maatschappij (economisch – sociaal - ecologisch – cultureel). Er dient een lange termijnvisie te komen voor het behoud van het erfgoed. We verwijzen hiervoor naar de studie ‘Cultural Heritage Counts for Europe’ en naar het debat dat plaatsvond op 8 september 2015 in het Europees Parlement .

De opzet van de ‘Erfgoedacademie’ in het werkingsjaar 2015-16 is het ontwerpen, begeleiden en organiseren van opleidingsmodules met betrekking tot de zorg voor bouwkundig erfgoed die door verschillende opleidingsverstrekkers georganiseerd kunnen worden op meerdere niveaus, zowel voor het begeleiden van restauratieprojecten als voor het vakkundig uitvoeren van restauratieambachten in de bouw. Het is de bedoeling om partnerschappen tussen verschillende opleidingsverstrekkers en andere belanghebbenden te creëren en te onderhouden op lange termijn.

De Erfgoedacademie wil de verschillende actoren samenbrengen die nu al bepaalde opleidingen over erfgoed verstrekken, evenals nieuwe actoren die opleidingen willen organiseren. De opleidingen die de Erfgoedacademie aanstuurt, hebben in ieder geval niet als doel om basiseducatie te verstrekken maar wel om professionals bij te scholen en in hun kunde te ondersteunen.

 

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond15/11/201531/12/2016

Projectmedewerkers