• groepswerk.png

Ongekwalificeerde uitstroom van jongeren uit het technisch onderwijs: oplossingen binnen de West-Vlaamse onderwijscontext

PWO project

De ongekwalificeerde uitstroom uit het secundair onderwijs is een pijnpunt. Uit de ‘studie schoolverlaters van de VDAB’ (VDAB, 2009i) blijkt dat Vlaanderen een ongekwalificeerde uitstroom van 27% uit het secundair onderwijs heeft. West-Vlaanderen scoort iets beter met 22,8%.

Wanneer voor deze jongeren de overstap van het onderwijs naar de arbeidsmarkt wordt bekeken, dan is een groot aantal van deze jongeren bijna voorbestemd om langdurig werkloos te worden. Dit is een kwetsbare doelgroep die meer aandacht vraagt tijdens hun ‘onderwijscarrière’.

Dit onderzoeksproject wil op de gestelde problematiek een antwoord proberen te formuleren, dit in eerste instantie in de West-Vlaamse context. Aan de hand van literatuurstudie en interviews wil dit onderzoek in kaart brengen wat de voornaamste oorzaken zijn en welke oplossingen door de jongeren en hun (onderwijs)omgeving worden aangebracht. Op basis van de resultaten wordt een pilootproject opgestart met als doel de ongekwalificeerde uitstroom te verminderen.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201331/08/2016
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Kristof Van de Keeremail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Kristof Van de Keere via mail