• school kind

onderzoekendleren.be

Onderzoeksreflector: een case-based vakdidactiek van onderzoekend leren

In dit project situeert de probleemstelling zich op vlak van een beperkte indaling van de didactiek van onderzoekend leren in de lerarenopleiding en in het basis- en secundair onderwijs.

Het project verliep volgens de methodologie van ontwerponderzoek. Vanuit een grondige literatuurstudie werd de didactiek van 'onderzoekend leren' omschreven vanuit 4 pijlers die dienen als handvatten voor de leerkracht. Nl. werken vanuit authentieke contexten, systematische aanpak, coaching via denk- en doevragen, reflectie en interactie. Op niveau van de leerlingen werden 10 kerncomponenten gedefinieerd met bijhorende gedragsindicatoren.

Onderzoekend leren wordt hier benaderd als een didactiek die toegepast kan worden binnen een interdisciplinair kader voor wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde (STEM). Op deze manier wordt tegemoetgekomen aan een prangende vraag met betrekking tot meer STEM integratie in het onderwijs. 

De didactiek wordt op de website www.onderzoekendleren.be geillustreerd aan de hand van cases die bestaan uit korte filmfragmenten in een klascontext en reflectie en analyse vragen. De filmfragmenten zijn geen 'good practises', maar laten toe om de situaties binnen de filmpjes te analyseren vanuit de vooropgestelde didactiek.

Dit project draagt bij tot STEM-implementatie in de lerarenopleiding en in het werkveld. De website moet gezien worden als een werkinstrument die kan gebruikt worden in de lessen in de lerarenopleiding en bij vormingstrajecten voor leerkrachten en scholen. 

www.onderzoekendleren.be

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201431/08/2016
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Kristof Van de Keeremail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Kristof Van de Keere via mail