• hond.jpg

Observatie- en scoringstool voor de sociale vaardigheden van pups ten opzichte van mensen

PWO project - Ontwikkeling en testen van een observatie- en scoringstool voor pups om hun sociale vaardigheden tov mensen in kaart te brengen

De sociale vaardigheden van honden en de mate waarin honden omgaan met zowel inter- als intraspecies conflictsituaties zijn het resultaat van genetische -en omgevingsfactoren zoals vroege socialisatie en moederzorg. Kennis van de individuele mogelijkheden van een pup met betrekking tot zijn sociale vaardigheden kan enerzijds bijdragen tot een betere match tussen pup en toekomstige eigenaar, anderzijds kunnen ze een hulp zijn bij de selectie van fokdieren met het oog op het verhogen van de sociale vaardigheden binnen een populatie.

Een goede vroege socialisatie (tussen 4 en 8 weken) is cruciaal voor het welzijn van pups. Het is in belangrijke mate mee bepalend voor het goed functioneren van pups in onze maatschappij. Het beoordelen van de socialisatiegraad van pups bij de fokker kan deel uitmaken van het beoordelen van de kwaliteit van het fokgebeuren.

Tijdens het project wordt een eenvoudige test ontwikkeld met de focus op het in kaart brengen van de sociale vaardigheden van pups. Tijdens de test wordt geobserveerd hoe pups omgaan met banale acties en interacties van mensen zoals de statische en dynamische aanwezigheid van mensen, aaien van de pup en een eenvoudige manipulatie van de pup. Er wordt nagegaan welke eenvoudige, objectief meetbare parameters relevant zijn voor het beoordelen van de sociale vaardigheden. Dit behelst zowel kwalitatieve opmetingen (hoe gaat de pup in interactie met persoon, welke stresssignalen vertoont de pup,...) als kwantitatieve opmetingen (zoals hoe lang snuffelt de pup, hoe lang duurt het voordat hij contact maakt,...).

Het doel is om een eenvoudig werkbaar instrument te ontwikkelen voor zowel fokkers, overheid, als de particulier die zich een pup wenst aan te schaffen, passend bij zijn gezinssituatie.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend01/09/201931/08/2021
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Yves De Bleeckermail mij

Expert van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Yves De Bleecker via mail