• senior voeding

Nutrition for elderly: Crossectoral apprach for training and coaching

Aangepaste en gezonde voeding voor senioren

Het aantal senioren (65+) in de EU stijgt en zal nog sneller stijgen in de toekomst. Ondervoeding is een veelvuldig voorkomend probleem bij senioren en brengt hoge maatschappelijke kosten met zich mee. Om het probleem van ondervoeding aan te pakken is er nood aan kennis over het probleem maar vooral kennisverspreiding, educatie en training.

Personeel van verschillende sectoren hebben gespecialiseerde training en educatiemateriaal nodig om nieuwe competenties en vaardigheden te verwerven om zo het probleem aan te kunnen pakken. In dit project wordt educatiemateriaal ontwikkeld alsook een training concept opgesteld en geste voor drie verschillende sectoren: personeel en actoren uit de voedingsindustrie, personeel en actoren uit de catering sector en personeel en actoren in de gezondheidszorg voor ouderen.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201428/02/2017

Projectmedewerkers