• overleg tafel EFRO logo.jpg

NuHCaS onderzoeks- en innovatiecentrum

EFRO-project - NuHCas: Nutrition Health Care Systems

Het brede doel van het NuHCaS onderzoeks- en innovatiecentrum is multidisciplinair, evidence-based onderzoek in een genetwerkte en praktijkgerichte set-up. Er wordt verkennend onderzoek gedaan naar innovaties in voeding & zorg op langere termijn die zowel zorgen voor economische als maatschappelijke impact.

Binnen dit grotere geheel focust dit EFRO-project op mensen met een chronische zorgvraag. Deze mensen verblijven in woonzorgcentra, ziekenhuizen, of nog thuis maar zijn niet in staat zelf te koken. Hun maaltijden worden bereid in grootkeukens en onderworpen aan een regeneratieproces (voeding wordt na koelen of invriezen opnieuw opgewarmd), wat kwaliteitsverlies en ook verlies van nutritionele waarde veroorzaakt. Aan dit laatste deel van de voedingsketen wordt door voedingsbedrijven nog te weinig aandacht besteed omdat simulaties van het regenereren vaak onmogelijk zijn.

Grootkeukens in zorginstellingen hebben niet de middelen en mogelijkheden om dit te onderzoeken en processen te optimaliseren. In het NuHCaS project wordt daarom een testomgeving ontwikkeld die de reële omstandigheden van het verpakken, koelen en regenereren nabootsen. Behalve onderzoek en simulaties om kwaliteitsverlies tegen te gaan (sensorieel en nutritioneel) kan in een dergelijke onderzoeksomgeving data verzameld worden die de logistiek van maaltijdlevering kan optimaliseren (vb opwarmen in bestelwagen, tijden van opwarmen, apart opwarmen van componenten).

Cruciaal is ook dat de smaak- en maaltijdbeleving van de zorgbehoevenden mee gemonitord kan worden. Door te komen tot een co-creatie-proces met eindgebruikers tijdens de productontwikkeling kan de voedingsindustrie optimaal voldoen aan de vraag van deze groep mensen.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend01/06/201931/05/2021
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Yves De Bleecker+32 497 37 90 32
mail mij

Expert van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Yves De Bleecker op +32 497 37 90 32 of via mail