• stemkleuter.png
  • stemplus.png
  • stem.png

Nooit te jong voor STEM

Met steun van de provincie West-Vlaanderen

Via dit project willen we de STEM-onderwijspraktijk stimuleren in het kleuteronderwijs. We zijn ervan overtuigd dat een STEM-geletterdheid en een positieve attitude tegenover STEM op lange termijn een STEM-aanbod vereisen vanaf jonge leeftijd. Bovendien beschouwen we STEM als een hefboom om ook andere ontwikkelingsaspecten aan te scherpen bij jonge kinderen zoals zelfsturing, taal, … in een onderwijscontext die gekenmerkt wordt door uitdagingen zoals (super)diversiteit, (groot)stedelijke context, M-decreet, …

Enerzijds worden uit eerdere onderzoeksprojecten van het expertisecentrum Onderwijsinnovatie van VIVES, theoretische inzichten gedestilleerd over STEM-onderwijs voor de kleuterschool, en deze inzichten worden waar nodig/relevant aangevuld vanuit (inter)nationale literatuur in relatie tot diversiteit en totaalontwikkeling van het jonge kind. Anderzijds worden praktijkverhalen over STEM met kleuters verzameld, geselecteerd en indien nodig geoptimaliseerd aan de hand van intensieve samenwerking met het werkveld via 

  • kleuterleid(st)ers die deelnamen/deelnemen aan leerlabo’s, lerend netwerk, … 
  • (oud-)studenten die werkten/werken rond STEM via projectwerking, bachelorproef, …

De theorie en praktijk bundelen we in een inspirerend totaalconcept over STEM-onderwijs voor kleuters, waarbij de hefboomwerking van STEM voor de totaalontwikkeling van jonge kinderen wordt blootgelegd. Het totaalconcept wordt vormgegeven via een inspiratiegids. STEM-onderwijs kan immers niet aangebracht worden op een klassieke manier via een handleiding. STEM krijgt vorm door leraren te inspireren om de theorie te verkennen en deze te vertalen naar de eigen praktijk. De inspiratiegids wordt ter beschikking gesteld als een downloadbaar e-book.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201831/08/2019
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Kristof Van de Keeremail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Kristof Van de Keere via mail