• businessmanagement.png

Samenwerking in een multidisciplinaire praktijk, economische uitdagingen en (management)organisatie

PWO-project Samenwerking in een multidisciplinaire praktijk, economische uitdagingen en (management)organisatie

Steeds meer vinden we samenwerkingen tussen vrije beroepen en zelfstandigen, die vooral kostenbesparend zijn. Kosten van o.a. de website, het secretariaat, de ruimtes, de parking, alsook vaste kosten zoals water, gas, elektriciteit, verzekering, internet, … worden immers allemaal gedeeld. Er zijn ook tal van andere redenen hiervoor, maar één van de argumenten is het zoeken naar een betere work-life balance.

De artsenpraktijk, als vrij beroep, is hier een duidelijk voorbeeld van. In dit onderzoek gaan de onderzoekers allereerst analyseren hoe multidisciplinaire praktijken hun samenwerkingen vastleggen. Dit bekijken we vanuit twee ooghoeken enerzijds de afspraken hoe ze met elkaar samenwerken, maar anderzijds ook hoe ze met klanten zullen/willen communiceren. De klant is immers een belangrijke stakeholder voor het slagen van een multidisciplinaire praktijk.

Naast de communicatieve afspraken, is er een tweede luik die de onderzoekers willen aanpakken nl. wat de verschillen economische valkuilen en uitdagingen zijn voor multidisciplinaire praktijken. Door in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen willen de onderzoekers een duidelijk zicht krijgen op (1) wat multidisciplinaire praktijken anders maakt dan monodisciplinaire groepspraktijken en (2) welke de typische complexiteiten en redenen van slagen of mislukking zijn. De informatie uit deze gesprekken kunnen de basis vormen van een procesmodel waarin we fase per fase beschrijven wat de typische valkuilen zijn en telkens een “tool” kunnen aanreiken om deze valkuilen te ontwijken.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend01/09/201931/08/2021
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Ingrid Freniermail mij

Experten van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Ingrid Frenier via mail