• ouderen2.jpg

Move in Place

PWO-project

Als we ouder worden, willen we het liefst zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk thuis blijven wonen. Sedentair gedrag is een grote risicofactor die deze wens in het gedrang brengt. Toch blijkt dat 62,7% van de mensen tussen 65 en 74 jaar de Vlaamse beweegnorm niet haalt en dus te weinig beweegt, met heel wat potentiële gevolgen op vlak van gezondheid. Het aanbod aan beweeginterventies is nochtans groot genoeg.

Daarom ging deze studie op zoek naar factoren die ervoor kunnen zorgen dat een beweeginterventie mensen tussen 65 en 74 jaar (langdurig) aanzet tot bewegen.

Er werd hierbij gekozen voor de Design Thinking methode. Binnen deze methodiek staat de eindgebruiker centraal. Dit is in dit vraagstuknoodzakelijk om in te kunnen spelen op de juiste behoeften om de beweeginterventie zo voldoende te kunnen afstemmen.

Om deze doelgroep aan het bewegen te krijgen, moet in de eerste plaats het inzicht in het nut en de voordelen van bewegen vergroot worden. Hierbij moet de kennis verruimd worden. Dit kan via het klassieke informeren, maar ook via het zichtbaar maken van alle aspecten van bewegen. Het gebruik van rolmodellen kan dit zeker ondersteunen. Daarnaast benoemt de doelgroep ook heel wat randvoorwaarden en drijfveren waaraan een beweeginterventie idealiter moet voldoen om hen aan het bewegen te krijgen. Het betrekken van de sociale omgeving krijgt daarbij een zeer belangrijke rol. Gezien de diversiteit binnen de doelgroep moet de populatie ook goed gespecifiëerd worden. Dit is noodzakelijk om in te kunnen spelen op de juiste behoeftes. Maar de beste manier om af te stemmen, is door steeds de doelgroep te vertegenwoordigen bij de opmaak van een beweeginterventie.

Bovenstaande aanbevelingen worden door de doelgroep zelf aangegeven als aspecten die hen meer aan het bewegen zou krijgen. We kunnen dus concluderen dat op deze aspecten moet ingezet worden om preventief de gezondheid van mensen tussen 65 en 74 jaar op peil te houden of te verbeteren. Zo kan voor een stuk tegemoet gekomen worden aan de wens om zo lang mogelijk en zo gezond mogelijk in het eigen huis te kunnen blijven wonen.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond23/01/202023/01/2021
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Lisa Kerckhof+32 50 40 59 26
mail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Lisa Kerckhof op +32 50 40 59 26 of via mail