• okan.png

Met ex-OKAN leerlingen aan de slag in zaakvakken

VIVES-project

In het PWO-project ‘Didactische taalondersteuning voor zaakvakleerkrachten met ex-Okan-leerlingen in de de klas’ werd onderzoek gevoerd naar de problemen die zaakvakleerkrachten met ex-Okan-leerlingen in de klas ervaren. Er werd gefocust op de leerkrachten en op de leerlingen. De problemen bleken van taalkundige, didactische en sociale aard. De conclusie luidde dat de leerlingen na een jaar Okan onvoldoende taalvaardig zijn om de lessen te volgen.

De leerkrachten doen verdienstelijke pogingen, maar missen toch  achtergrondinformatie, structuur en didactisch- taalkundige duiding.  De onderzoekers stelden vast dat de leerkrachten veel elementen van taalgericht lesgeven onbenut laten (o.m. aanbieden van meer context, taalsteun en maximaal inzetten op interactie). Ze zijn o.a. vragende partij om hierrond meer concrete lestips te krijgen specifiek voor hun vak en om didactisch materiaal uit te wisselen. De overgrote meerderheid zou een papieren of digitale bundel met praktisch tips en uitgewerkte lessen waarderen. 

In dit vervolgonderzoek  willen de onderzoekers nagaan wat (zaakvak)leerkrachten met ex-Okan-leerlingen in de klas moeten weten, wat ze mogen verwachten en  vooral wat ze kunnen doen. Zo willen we concrete voorbeelden geven van hoe zaakvakleerkrachten hun les- en evaluatiemateriaal kunnen optimaliseren om doelgerichter te werken, vanuit een leerzaam en rijk taalaanbod, met expliciete aandacht voor woordenschat en feedback op maat van de lerende.  

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend01/09/201931/08/2020
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Kristof Van de Keeremail mij

Experten van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Kristof Van de Keere via mail