• handen

(Mantel)zorgen voor eigen ouders

Een onderzoeksproject rond mantelzorg in samenwerking met CGG Zuid Oost Vlaanderen

Door de vergrijzing wint informele zorg voor ouderen aan belang. Zorg voor eigen ouders ontstaat vaak uit een evidentie: het is tenslotte je ouder. Anderzijds blijkt dat die zorg vaak evident is. De 'sandwichgeneratie' zit tussen de zorg voor het eigen gezin en de zorg voor de eigen ouders. Nochtans blijkt uit onderzoek dat het belangrijk is om het welbevinden van de informele zorgverlener onder de loep te nemen omdat dit samenhangt met de kwaliteit van de zorg voor de ouder en het welbevinden van de ouder.

Dit onderzoek focust op twee belangrijke vragen: 

  • ervaren informele zorgverleners voor eigen ouders een druk door het zorgen? Welke factoren hangen samen met die druk?¬†
  • hoe gaan kinderen om met gedrag dat ze als lastig ervaren bij hun hulpbehoevende ouder?

Uit de resultaten blijkt dat een derde van de informele zorgverleners of mantelzorgers aangeeft dat de ervaren druk groot is. Het ervaren van een lagere druk hangt samen met het krijgen van waardering van de ouder. Omgekeerd hangt het ervaren van een hogere druk samen met het moeten inboeten van eigen activiteiten en als lastig ervaren gedrag van de oudere zoals negatieve ingesteldheid, geheugenproblemen, afhankelijk of claimend gedrag en zelfverwaarlozing. Daarenboven blijkt dat informele zorgverleners het moeilijk vinden om adequaat te reageren op deze gedragingen. Concluderend kan gesteld worden dat dit onderzoek aantoont dat het essentieel is om informele zorgverleners psychosociaal te ondersteunen.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201131/08/2014
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Nele Coxmail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Nele Cox via mail