• mindervalide.png

Zorgtechnologie als hefboom tot onafhankelijker leven en wonen / [email protected] with Cognitive Disability

[email protected] with Cognitive Disability: Zorgtechnologie als hefboom tot onafhankelijker leven en wonen

Mensen met een cognitieve beperking (CB) leven nog vaak binnen de intramurale zorg maar dromen ervan om te wonen in een aangepast en veilig “huis in de straat”, dat ook mogelijkheden biedt om deel te nemen aan de samenleving. De huidige zorg is aan het veranderen naarvraaggestuurde, persoonsgerichte ondersteuning.

Eén centrale uitdaging hierbij is het veranderen van woonsituaties: zorgactorenmoeten inzetten op de empowerment en zelfredzaamheid van mensen met CB, zodat enerzijds hun levenskwaliteit kan toenemen maar anderzijds de zorg aan personen met CB ook betaalbaarder en kostenefficiënter kan worden. Zorgtechnologie kan in dit proces een cruciale rolspelen. Echter, zorgtechnologievindt slechts moeizaam zijn weg in de Vlaamse zorg voor mensen met CB.

Dit PWO-project wil de expertise binnen het Zorglab en de opleiding Zorgtechnologie versterken m.b.t. de selectie, implementatie en evaluatievan zorgtechnologie om mensen met CB zelfstandiger te laten wonen en leven. We zetten in op behoefteanalyse en marktverkenning (WP1), handelingsgericht testonderzoek (WP2), coöperatieve case-studies (WP3) en evaluatie van zorgtechnologie-ondersteuningstrajecten in co-creatie met een beperkte groep eindgebruikers (WP4), met als doel om de implementatie van zorgtechnologie in ondersteuning bij mensen met CB te faciliteren in Vlaanderen.

De resultaten vormen de input voor het uitwerken van een “Wegwijzer: Zorgtechnologie als hefboom om onafhankelijker te leven met een cognitieve beperking in Vlaanderen” welke de vorm aan zal nemen van een online tool. In elke projectfase worden studenten van zowel zorgtechnologie als orthopedagogie betrokken.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentra:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend01/09/201931/08/2021
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Lisa Kerckhofmail mij

Experten van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Lisa Kerckhof via mail