• dna.png
  • champion.png

United Perfection - Leidt een bloedtest ons geruisloos naar de perfecte mens?

United Perfection - Leidt een bloedtest ons geruisloos naar de perfecte mens?

De NIPT (Niet-Invasieve Prenatale Test) is een bloedtest die zwangere vrouwen kunnen laten uitvoeren, onder meer om te bepalen wat het risico is op het syndroom van Down. De test wordt zo goed als helemaal terugbetaald, dus het is bijna evident dat ze wordt uitgevoerd. Maar schuilt er in deze evidentie geen onzichtbare dwang? Want het invoeren van nieuwe technologische evoluties bij prenataal screenen verandert ook geleidelijk aan de maatschappelijke kijk op wat (niet) ‘hoort’ of (niet) ‘passend’ is.
In welke maatschappij willen we leven? Kunnen we kiezen om beperkingen te aanvaarden? Is er sprake van vrijheid voor de zwangere vrouw? … Met deze vragen wil het project ‘United Perfection’ een genuanceerd maatschappelijk debat stimuleren over de ethische, morele en emotionele dilemma’s waarmee we als samenleving geconfronteerd worden bij het doorvoeren van medische technologische evoluties. En hoe maatschappelijke normen haast geruisloos verschuiven.

Het expertisecentrum Sociale Innovatie (VIVES) wil aan de hand van de Theory of Change-benadering de theorie van de uitvoerders toetsen aan de praktijk. De ToC-evaluatie is meer dan louter het meten van effecten van de interventie. Met een focus op achterliggende assumpties over hoe een interventie werkt en hoe beoogde effecten worden gerealiseerd, probeert de ToC-benadering namelijk de black box van interventies te openen: welke zijn de mechanismen waardoor een interventie een bepaald effect genereert? Vives wil met deze participatieve benadering een collectief leerproces op gang brengen onder alle betrokkenen bij een interventiepraktijk.

'United Perfection' is een initiatief van Vormingplus MZW, Konekt vzw, Het Pakt, vzw Wit.h en de Hogeschool Vives, en kadert binnen Bloedtest. Bloedtest is een artistiek project van vzw Wit.h en Museum Dr. Guislain, en resulteert in de tentoonstelling 'Walking Opera' in Museum Dr. Guislain tijdens de zomer van 2019. (www.bloedtest.org.)

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/01/201931/12/2019
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Leen Van der Vorstmail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Leen Van der Vorst via mail