• ZORGCENTRUM.png

Kwaliteit van leven, wonen en werken in een woonzorgcentrum

PWO-project - Hoe organisatietransities de leef-woon-en werkwereld in de weg kunnen zitten, en hoe we hier antwoorden op kunnen formuleren.

Met dit praktijkgericht onderzoek verwerven we inzicht in hoe de kwaliteit van leven, wonen en werken te optimaliseren binnen West-Vlaamse woonzorgcentra (WZC). Daarbij schenken we specifieke aandacht aan het aspect ‘zich verbonden voelen met anderen’, zowel tussen als onderbewoners en medewerkers.

Daarbij onderzoeken we ook of het gevoel van verbondenheid verschilt tussen WZC’s die onlangs organisatieveranderingen doorvoerden in lijn met principes van de innovatieve arbeidsorganisatie(IAO) en meer traditionele WZC’s. Aangezien verschillende tendensen de nood verhogen om als WZC anders te gaan werken, brengen we tenslotte in kaart hoe ver de WZC’s staan in het doorvoeren van IAO-gebaseerde organisatietransities.

Dit onderzoek biedt bijgevolg beleidsmatige informatie over de bereidheid van WZC’s om stappen richting een IAO-werking te zetten, op welke drempels zij daarbij botsen en welke IAO-transities al geïmplementeerd werden. Om dit alles te realiseren, baseert het onderzoek zich op een online enquête voor WZC’s en op methodieken van kwalitatief onderzoek (participerende observatie, interviews en focusgroepen) om verbondenheid in kaart te brengen binnen 4 WZC casestudies.De onderzoeksresultaten zullen tot een kapstok leiden met richtlijnen voor WZC’s die willen inzetten op het versterken van het gevoel van verbondenheid onder en tussen bewoners en medewerkers.

Daarnaast ontstaat een overzichtsbeeld van het aantal WZC’s dat al heeft ingezet op een IAO-transitie en op welke manier dan wel. Tenslotte kan een praktijkgids voor WZC’s uitgewerkt worden met een omschrijving van waar woonzorgcentra rekening mee dienen te houden bij een IAOtransitie en hoe daarbij aandacht te schenken aan de kwaliteit van de interpersoonlijke relaties in de organisatie.

De inzichten kunnen de kennis en expertise van studenten aan de hogeschool versterken over aspecten van organisatieveranderingen in WZC’s en hoe de kwaliteit van interpersoonlijke relaties tussen en onder bewoners en medewerkers hoog te houden.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentra:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend01/09/201931/08/2021
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Hans Vermeerschmail mij

Expert van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Hans Vermeersch via mail