• ouderen.png

Kostprijsvergelijking van woonvormen voor ouderen - Luik 1: kost voor de oudere en zijn familie

PWO project

In het kader van een PWO-project onderzochten we de kostprijs van de verschillende woningoplossingen voor ouderen. We zijn vertrokken vanuit de vraag: wat zijn mogelijke oplossingen op vlak van wonen voor ouderen die niet meer volledig zelfredzaam zijn? Langer thuis blijven wonen, verhuizen naar een assistentiewoning en intrekken in een woonzorgcentrum zijn drie mogelijkheden die door ons werden bestudeerd.

We starten met de thuissituatie: wat kost het om thuis te blijven wonen mits enkele kleine aanpassingen, hulpmiddelen en het beroep doen op dienstverlenende instanties? Vervolgens presenteren we de assistentiewoning, beter gekend onder de noemer ‘serviceflat’: voor welke ouderen is de assistentiewoning een goede (tussen)oplossing en wat is de gemiddelde dagprijs? Als laatste komt het woonzorgcentrum aan de beurt: wie verhuist beter naar een woonzorgcentrum? Wat is inbegrepen in de gemiddelde dagprijs van deze woonvoorziening?

Het kostenplaatje kan vanuit twee invalshoeken bekeken worden: namelijk LUIK 1 ‘de kostprijs voor de gebruiker’ (de ouderen zelf) en LUIK 2 ‘de kostprijs voor de maatschappij’. Met VIVES Noord (Brugge) wensen we de kostprijs voor de maatschappij van naderbij te bestuderen. Aanvullend zal door VIVES Zuid (Kortrijk) een PWO ingediend worden met als thematiek ‘het kostenplaatje voor de maatschappij.

Met dit onderzoek willen we een bijdrage leveren aan het beleidsvoorbereidend werk dat de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen (POM) verricht in het domein van de zorgeconomie.

Download hier het volledige rapport:

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201431/08/2017
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Stephan Weemaesmail mij
Download de case study

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Stephan Weemaes via mail