• kind-lamp.png

Kleine kinderen, grote kansen: focus op maximale leerkansen

Koning Boudewijn Stichting

Samen met studenten en het werkveld gaan we op zoek naar de uitdagingen in de lagere school omtrent het thema 'kansarmoede'.

Het project Kleine Kansen, Grote Kinderen wordt op 2 campussen van het studiegebied Onderwijs uitgerold:

In het project KKGK dat binnen de lerarenopleiding van campus Kortrijk wordt uigerold, wordt ingezet op het versterken van studenten en stagescholen op het vlak van ‘begeleidershouding van een leraar in een diverse en complexe onderwijscontext’. Het doel is om op een duurzame intern en extern gedragen wijze een lijn voor studenten (en professionals) te ontwikkelen van deze begeleidershouding, die meegenomen wordt in het curriculum van de lerarenopleiding.

In het project KKGK op campus Brugge gaat de grootste aandacht naar de professionele leergemeenschap. Samen met studenten en het werkveld wordt op zoek gegaan naar de uitdagingen in de lagere school omtrent het thema 'kansarmoede'. Daarnaast wordt het netwerk vanuit de hogeschool uitgebreid en wordt op zoek gegaan naar interdisciplinaire contacten. Het curriculum wordt onder de loep genomen en aangepast waar nodig. Er wordt blijvend ingezet op een jaarlijkse actie rond de dag van het verzet tegen armoede (oktober). Tot slot wordt een studiedag gepland op het einde van het academiejaar om op de acties terug te blikken. Hoofddoel is een structurele verandering en verankering in de hogeschool.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend01/09/201931/08/2020
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Kristof Van de Keeremail mij

Experten van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Kristof Van de Keere via mail