• goudenei.jpg

Kinderwens in Vlaanderen

PWO project - Fertility awareness in Vlaanderen: ontwikkeling van een interventie en meting van de kennis bij toekomstige hulpverleners

De huidige trend om de kinderwens uit te stellen brengt een aantal gevolgen met zich mee op reproductief, medisch en maatschappelijk vlak. De schaarse studies naar de oorzaak van het uitstelgedrag bij jonge mensen, geven aan dat een gebrek aan ‘fertility awareness’ een rol speelt in dit proces. Sensibilisatie van de bevolking rond het thema ‘vruchtbaarheid’ blijkt aangewezen.

Dit onderzoek heeft als doel om de ‘fertility awareness’ in de Vlaamse bevolking te meten en door middel van een literatuuronderzoek na te gaan welke andere factoren de motivatie tot kinderwens beïnvloeden. Op basis van deze resultaten zal een sensibilisatieprogramma ontwikkeld worden als interventie voor adolescenten en  personen op reproductieve leeftijd.

Noch adolescenten, studenten als personen op reproductieve leeftijd zijn zich bewust van de impact van leeftijd op de fertiliteit. Het is momenteel niet duidelijk in hoeverre toekomstige hulpverleners (artsen en vroedvrouwen) voldoende kennis hebben rond vruchtbaarheid. Het doel van deze studie is enerzijds om een interventie te ontwikkelen en evalueren om de fertility awareness aan te wakkeren en anderszijds om de fertility awareness na te gaan bij afstuderende hulpverleners in België, Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.

Er wordt een interventie met technologisch luik ontwikkeld in samenwerking met Devine om de kennis rond vruchtbaarheid te doen toenemen bij de Vlaamse bevolking. De fertility awareness wordt nagegaan bij afstuderende artsen en vroedvrouwen in België, Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.

Hiervoor wordt een aangepaste versie gebruikt van de gevalideerde vragenlijst ‘Fertility Awareness Questionnaire’ (Lampic 2006).

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend01/09/201431/08/2019
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Lisa Kerckhofmail mij

Experten van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Lisa Kerckhof via mail