• goudenei.jpg

Kinderwens in Vlaanderen

PWO project - Fertility awareness in Vlaanderen: ontwikkeling van een interventie en meting van de kennis bij toekomstige hulpverleners

Doelstellingen:

  1. Het ontwikkelen en implementeren van een online interventie als antwoord op de gebrekkige fertility awareness bij de Vlaamse bevolking
  2. De fertility awareness nagaan bij toekomstige Vlaamse hulpverleners

Methodiek:

  1. De feasibility van verschillende soorten online interventies werd geëxploreerd. Een app en story game werden niet als voldoende efficiënt beoordeeld. Er werd besloten om samen te werken met toekomstige professionals inzake online interventie: studenten van de bachelor Digital Design and Development (Howest). Een tiental groepjes studenten ontwikkelden een prototype interventie in het kader van hun bachelorproef. De onderzoekers selecteerden vier prototypes en presenteerden deze in drie focusgroepen van elk een tiental kinderloze personen (mannen en vrouwen, personen met een kinderwens en personen zonder kinderwens). De eerste focusgroep bestond uit personen van 20 tot 25 jaar, de tweede uit personen van 26 tot 30 jaar en de derde uit personen van 31 tot 35 jaar.
  2. Voor deze studie werd gebruikt gemaakt van een vertaling van de ‘fertility awareness questionnaire’ (Lampic 2006). Deze studie werd simultaan in Zweden en Griekenland gevoerd. In Vlaanderen namen 413 laatstejaarsstudenten geneeskunde (UGent en VUB) deel en 100 studenten vroedkunde.

Resultaten:

  1. Uit de focusgroepen kwam een duidelijke voorkeur voor een interventie die bestond uit drie filmpjes om de aandacht te trekken voor een website met informatie over vruchtbaarheid. Voor de website zelf, verkoos men een andere interventie, bestaande uit een ‘levensweg’ waar bezoekers een aantal zaken invullen (geslacht, leeftijd, kinderwens, zaken die men nog wil realiseren voor aan kinderen te beginnen) en waar uiteindelijk een leeftijd berekend wordt waarop men ‘klaar is voor kinderen’. Daarnaast wordt eveneens tailored informatie voorzien rond de eventuele risico’s die gepaard gaan met het krijgen van kinderen op latere leeftijd. De filmpjes zijn klaar, de ontwikkelaars leggen momenteel de laatste hand aan de website ‘Klaarvoorkinderen.be’.
  2. De data van deze studie worden momenteel door de Griekse partners geanalyseerd. VIVES – onderzoekers zullen het artikel uitschrijven en dus als eerste auteur optreden voor een wetenschappelijk artikel rond deze doelstelling.

Conclusies:

De werkzaamheden rond dit project zijn nog ongoing. Verdere resultaten worden verwacht tegen eind 2019 (doelstelling 1) en 2020 (doelstelling 2).

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201431/08/2019
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Lisa Kerckhof+32 50 40 59 26
mail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Lisa Kerckhof op +32 50 40 59 26 of via mail