• varkens.png

KENNISvijVERs varkenshouderij

KENNISvijVERs varkenshouderij in Midden-West-Vlaanderen

De saldoverschillen tussen vergelijkbare varkensbedrijven zijn groot en de meeste bedrijfsleiders hebben behoefte aan objectieve informatie om hun bedrijfsvoering bij te sturen.

Onder meer uit de recente Vlaamse actieplannen varkenshouderij (punt 19) blijkt de nood aan onafhankelijke voorlichting. We willen met dit project op diverse manieren de plaatselijke varkenshouders in Midden West-Vlaanderen ondersteunen om de kengetallen van hun eigen bedrijfsvoering te leren registreren, deze correct te interpreteren en bij te sturen. De opgedane kennis zal uitgewisseld worden, niet alleen onderling tussen de deelnemers in studieclubs, maar ook verder verpreid worden over de hele sector.

Hiernaast kunt u het eindrapport downloaden. Met deze brochure willen wij verschillende praktische tips en tricks bundelen en verspreiden. Het zijn dingen die we zelf vanuit het project ervaren hebben tijdens de begeleiding van de bedrijven. Daarnaast komen ook de ervaringen van de landbouwbedrijven zelf aan bod. Verhalen beleefd en ervaren door collega-varkenshouders die dag in dag uit in de zelfde werkomgeving zitten als u zelf, vormen nog steeds de beste info die er bestaat.

www.vlaanderen.be/pdpo

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/01/201631/12/2017
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Isabelle Degezellemail mij
Download het eindrapport:

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Isabelle Degezelle via mail