• kinderen

Kansrijk op de buiten

PWO project

Brede school is een kwaliteitsvolle manier om goede ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren te realiseren en is daarmee een manier om te werken aan kansarmoede en een hefboom voor het realiseren van meer gelijke ontwikkelingskansen.

In een brede school worden duurzame multisectoriƫle samenwerkingsverbanden uitgewerkt, waarin professionele partners, vrijetijdsorganisaties en vrijwilligers een netwerk vormen rondom kinderen. De bestaande benadering van brede school is hoofdzakelijk gekoppeld aan een (groot)stedelijke context, waardoor bestaande stappenplannen en werkvormen niet zomaar gebruikt kunnen worden op het platteland.

In het onderzoek wordt enerzijds nagegaan hoe de bestaande methodiek kan aangepast worden aan de eigenheid van het platteland, daarbij vanuit een emancipatorische visie expliciet gebruikmakend van de rijkdom en kracht van de niet-professionele betrokkenen en ervaringsdeskundigen. Anderzijds brengt het onderzoek de rol van de begeleider bij een bredeschoolproject op het platteland in kaart. Het geheel resulteert in een draaiboek om te starten met een brede school op het platteland.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201431/08/2017
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Kristof Van de Keeremail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Kristof Van de Keere via mail