• oostende
  • oostende-strand.png
  • stationoostende.jpg

Jongerenbevraging stad Oostende

Contractonderzoek

Het Stadsbestuur voorziet binnen haar meerjarenplanning een aantal acties die specifiek gericht zijn naar nietgeorganiseerde jongeren. Om haar rol als zowel aanbieder van een vrijetijdsaanbod als facilitator van een aanbod georganiseerd door anderen ten volle te kunnen vervullen, is het nodig om de leefwereld van de beoogde doelgroep te kennen: ‘Wat drijft hen?’, ‘Waarin zijn ze geïnteresseerd?’, ‘In welke mate kennen ze het reeds bestaande aanbod?’, ‘Wat vinden ze daarvan?’, ‘Wat willen ze nog meer of net niet meer?’, ‘Waar halen ze hun informatie vandaan?’, ‘Op basis waarvan beslissen ze waar ze wel of niet naar toe gaan?’ enz.

Om op deze vraag te antwoorden is een onderzoeksdesign nodig dat inzicht kan bieden in de leefwereld van jongeren uit Oostende om het vrijetijdsaanbod daarop te kunnen afstemmen.

Om tegemoet te komen aan de vooropgestelde objectieven en een zo representatief mogelijk beeld te geven van de aard en kenmerken van de vrijetijdsbeleving van jongeren in Oostende stellen we een kwantitatieve bevraging en analyse voor.

De concrete aanpak kanin drie fases worden opgesplitst; (1) literatuurstudie en verzameling van contextuele data ter voorbereiding van een valide en betrouwbaar onderzoeksinstrument; (2) online bevraging van jongeren van 12-25 jaar aan de hand van dit gestandaardiseerd instrument; (3) analyse van verzamelde data.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond15/04/201631/10/2016
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Ellen Vandenbogaerdemail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Ellen Vandenbogaerde via mail