• lorawan.png
  • iot2

Internet of Things met LoRaWAN

PWO-project: Internet of Things met LoRaWAN- van node tot applicatie

Door de recente evoluties in het domein van de opleiding elektronica en ICT was het belangrijk om in te spelen op de trend rond het Internet of Things of IoT. In een eerste fase werd nagegaan welke technologieën als relevant en interessant konden beschouwd worden om toegepast te worden binnen de opleiding. LoRaWAN, een draadloze communicatiestandaard waarbij grote afstanden en laag verbruik gecombineerd worden, is daar als meest interessante IoT technologie naar voor gekomen. LoRaWAN biedt heel wat nieuwe mogelijkheden en speelt in op de trends die in de industrie waargenomen worden.

Door het open karakter van de LoRaWAN stack was het haalbaar alle onderdelen die aan bod komen bij een Internet of Things toepassing te bekijken en te behandelen. Met de expertise die reeds aanwezig was binnen de opleiding, was het daarbij ook mogelijk zelf nodes te ontwikkelen. Echter ontbrak de ervaring rond laagvermogen en batterij gevoede systemen. Binnen dit project werden deze tekorten aangepakt, om zo nieuwe ervaringen in de opleiding te kunnen integreren.

Daarnaast werd in kader van dit project een netwerk uitgebouwd waarmee LoRaWAN pakketten ontvangen en verzonden kunnen worden. Dit netwerk bestaat uit meerdere gateways die de ruime regio rond de campus en stad Brugge dekken. Er zijn hierbij ook een aantal samenwerkingen tot stand gebracht met de bedrijfswereld rond het voorzien van gateways op strategische plaatsen.

Voor het netwerk werd vooral gebruik gemaakt van The Things Networks als operator. Dit is een open en vrij te gebruiken netwerk waarbij alle onderdelen onder open source licentie beschikbaar zijn. Hierdoor werd het mogelijk ook de interne operaties te analyseren om zo een beter idee te krijgen van de werking ervan. Het laat ook toe een toepassing te implementeren, gebruikmakende van een eigen  netwerk of netwerken van derde partijen.

Als laatste werd er ervaring en expertise opgedaan rond het  bouw en van toepassingen en beheren van gegevens. Op die manier kan de technologie ingezet worden door de eindgebruiker en kunnen nuttige applicaties worden gebouwd die waarde generen uit de nieuwe data.

De opgedane kennis werd ondertussen ook geïntegreerd in de opleiding elektronica-ICT. Hierbij zijn er heel wat samenwerkingen ontstaan met de industrie. Deze kennis werd eveneens verspreid aan de hand van een aantal workshops waarin alle aspecten van IoT, van node tot eindgebruiker, werden uitgewerkt en behandeld.

Dit project heeft er dus tot geleid dat alle onderdelen die bij een Internet of Things applicatie aan bod komen, werden behandeld. Deze kennis werd dan ook geïntegreerd met reeds bestaande expertise om in te kunnen spelen op nieuwe trends in de industrie.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentra:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201731/08/2019
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Stephan Weemaesmail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Stephan Weemaes via mail